alona.adv@gmail.com

דואר אלקטרוני

052-7901079

טלפון נייד

תפיסת החוק הישראלי את נושא הזכויות הסוציאליות

חלוקת רכוש בגירושין1

חלוקת זכויות סוציאליות בין בני זוג כחלק מחלוקת הרכוש

בעבר, החוק הישראלי לא הכיר בזכויות הסוציאליות שצבר בן הזוג העובד כ”נכס משותף בר איזון”. בהמשך, התפתחה בפסיקה הכרה שזכויות סוציאליות, המהוות חלק בלתי נפרד מהמאמץ המשותף של בני הזוג, הינן נכס בר חלוקה. לאחר שינוי חוק יחסי ממון, נקבע שכל הזכויות, אף אם אינן ניתנות להעברה, הן בגדר רכוש משותף (למעט גמלה המשתלמת מהמוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי המשתלמת לאחד מבני הזוג כתוצאה מנזקי גוף או מוות.

קיימים שלושה מצבים אפשריים בכל הנוגע לנזילותן של הזכויות הסוציאליות:

המצב הראשון הוא שהזכויות של שני בני הזוג שמלו, הן נזילות וניתן לממש אותן בכל עת. זה המצב הפשוט יותר, שכן ניתן לחלק את הזכויות באופן מיידי והחלוקה היא פשוטה למדי. כאשר אחד מבני הזוג מקבל גמלה חודשית ולא סכום חד פעמי, יש לחלק את הגמלה המקבלת או להוון את הסכום לסכום חד פעמי. המצב השני הוא מצב בו לאחד מבני הזוג גמלו הזכויות ואילו בן הזוג השני עודנו נמצא בתקופת הצבירה. המצב השלישי הוא מצב בו שני בני הזוג נמצאים בתקופת העבודה והזכויות של שניהם טרם גמלו.

במצבים השני והשלישי, בן הזוג זכאי מבחינה מהותית למחצית מהזכויות שצבר בן זוגו, אלא שעל פי ההלכה עליו להמתין עד שיגמלו הזכויות ויהא ניתן לממשן. הדבר מעורר קשיים רבים הואיל והיקפה של הזכות לרוב אינו ידוע בוודאות. כמו כן, היקף הזכות מושפע ממגוון משתנים שחלקם לא ניתנים לחיזוי. החוסך יכול לעזוב את מקום עבודתו באופן שימנע ממנו להמשיך להפקיד לקרן הפנסיה- דבר הפוגע בצבירת הזכויות ובגובה הגמלה לעת פרישה.

מטרת החוק היא להביא לניתוק הקשר בין בני הזוג כל שכל אחד מהם יוכל ללכת לדרכו ולהקים לעצמו משפחה חדשה, אך ההתדיינות עלולה לערוך זמן כה רב שלא יאפשר לשני בני הזוג לשקם את חייהם. לפיכך, קיים קושי כאשר בן הזוג הזכאי לחלקו ברכוש המשותף בזכויותיו הסוציאליות של בן זוגו, צריך לחכות שנים ארוכות עד יציאת בן הזוג לשעבר לגמלאות.

הקושי של חלוקת כספי חיסכון פנסיוני טרם מועד הפרישה של בן הזוג החוסך, הביא למספר הצעות חוק שיפתרו את הבעיה- הוצא לחלק את הזכויות במועד סמוך לפרידה ולאפשר לכל אחד מבני הזוג ללכת לדרכו.

בהצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע”ב-2011, נסקרו הבעיות והוצעו פתרונות באמצעות ארבעה מודלים בהתאם לסוג החיסכון הפנסיוני, והומלץ שבית המשפט יפריד בפסק הדין בין רכיבי החיסכון, כך  שרכיב חיסכון יוכר כנכס משותף, להבדיל מקצבה עקב נכות או פרישה מוקדמת. עוד הוצע כי תתבקש הסכמת שני בני הזוג בנוגע להחלטות מהותיות בניהול קרן הפנסיה.

יובהר כי הצעת חוק הנ”ל עברה בכנסת וחוקק חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014 יש לעיין בחוק עצמו ולראות מה מתוך הצעת החוק התקבל ומה לא.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

 

מומלץ לקרוא מאמרים נוספים להלן הקישורים:

מדוע חשוב לקבל ייעוץ לפני הגירושין 

בקשה ליישוב סכסוך בהליכי משפחה

גירושין בהסכמה

התרת נישואין

מזונות ילדים

משמורת והסדרי שהות

צוואות לרבות צוואה הדדית

 

צרו קשר עם משרדינו עוד היום !

ליצירת קשר

השאר/י את פרטיך ואנחנו נדאג לחזור אליך בהקדם האפשרי 

כתובת משרדינו

משרד ראשי

הרוקמים 23 חולון

טלפון נייד 052-7901079

alona.adv@gmail.com

 

ניתן ובתיאום מראש לקבל גם שירות משפטי בעיר בת-ים.