alona.adv@gmail.com

דואר אלקטרוני

052-7901079

טלפון נייד

צוואות לרבות צוואה הדדית

צוואה

צוואה הדדית מהי ?

זו צוואה משותפת פרי החלטה משותפת של בני הזוג, צוואה הדדית נעשית על ידי שניים ולא על ידי אחד, בדרך כלל על ידי בני זוג כולל ידועים בציבור.

ככלל, בצוואה רגילה לא חל עקרון הסתמכות ואולם בצוואה הדדית קיים אלמנט מהותי של עיקרון ההסתמכות. צוואה הדדית באה להגן על כלל האינטרסים הן של בני הזוג והן של היורשים שלרוב הם הילדים.

עקרון ההסתמכות בצוואות הדדיות נקבע בסעיף 8 א’ לחוק הירושה וזה לשונו:

8א. (א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אן הוא גורם שלישי, בין אם בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסניף זה- צוואות הדדיות).

(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה: (1) בחייהם של שני בני הזוג- המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.

להלן דוגמאות לצוואה הדדית: הבעל לאישה, האישה לבעל; לאחר מותם לילדים.
האישה משאירה לילדים והבעל משאיר לילדים.

במשפחה בה יש ילדים מנישואים משותפים וגם ילדים מנישואים קודמים, תתכן צוואה הדדית בה מוריש משאיר לא רק ליוצאי חלציו אלא משאיר גם לילדי בן הזוג מנישואים קודמים. עורך דין צוואות וירושות ראשון לציון יכול לתת ייעוץ ומענה בנושאים אלו.

כיצד נבטל צוואה הדדית כאשר נפטר אחד מבני הזוג:

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג- (א) כל עוד לא חולק העיזבון- בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת.

(ב) לאחר חלוקת העיזבון בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה- ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

לאחר מות אחד מבני הזוג- בן הזוג הנותר בחיים יכול להתחמק מההתחייבות ההדדית ולבטל או לשנות את צוואתו שאז אם לא חולק העיזבון נדרשת ממנו הסתלקות כללית. היה וכבר חולק העיזבון- יתבקש ממנו להחזיר את מה שירש מבת זוגתו.

ככל ובני הזוג לא יערכו  צוואה הדדית הרי שיחולו הוראות חוק הירושה- ירושה על פי דין.

כל אדם אשר מעוניין להבטיח את רצונו ולקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו, חייב לערוך צוואה כך גם חשוב שבני הזוג אשר מעוניינים להבטיח את ההתחייבויות ההדדיות יערכו צוואה הדדית. עורך דין צוואות וירושות ראשון לציון יוכל לעזור לכם בהליך זה.

מה מבדל אותנו על פני משרדים אחרים:

  1. מקצועיות וניסיון מעל עשור שנים בתחום דיני הירושה והצוואות .
  2. לקוחות מרוצים.
  3. שירותי מצוין וליווי אישי.
  4. מחירים הוגנים.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי  או תחליף לייעוץ משפטי על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עורך דין צוואות וירושות בת ים, עורך דין צוואות חולון, עורך דין צוואות ראשון לציון.

לקוחות ממליצים

לעיון בכל ההמלצות של הלקוחות  מעל 105 המלצות כנסו לקישור הבא:

  https://vanl.ink/oxUZO

 

המלצה2
המלצה4
המלצה6
המלצה7
צרו קשר עם משרדינו עוד היום !

ליצירת קשר

השאר/י את פרטיך ואנחנו נדאג לחזור אליך בהקדם האפשרי 

כתובת משרדינו

משרד ראשי

הרוקמים 23 חולון 

 בניין  B-Green

טלפון נייד 052-7901079

alona.adv@gmail.com