alona.adv@gmail.com

דואר אלקטרוני

052-7901079

טלפון נייד

ייפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך

לאחרונה המחוקק חולל מהפכה של ממש בכל מה הקשור לנושא האפוטרופסות , השינוי הראשון החל בעזרת מתן אפשרות למינוי תומך החלטות במקום אפוטרופוס אשר אמור לסייע ולא להחליט במקומו של החסוי , מה שאינו מגביל את חירותו של החסוי לקבל החלטות.

כלי משפטי חדשני שנקרא ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד ככל ואותו האדם חס וחילה יגיע למצב בו לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר כבר היום כאשר האדם הנו בריא וכשיר , לתת הנחיות לעתיד כמו כן למנות את האדם שהוא סומך עליו ולקבוע באופן ברור מה ייעשה ברכוש בעתיד וכיצד יטפלו בענייניו האישיים, כולל הנחיות לטיפול רפואי וזאת היה ויגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו.

הרעיון מבריק אשר אפשר לשמור על כבודו של אדם ונתן אפשרות לממש את רצונו בעזרת ייפוי כוח מתמשך, וזאת ככל ולא יוכל עוד בעתיד להביע באופן צלול את דעתו בעצמו .

מה גם “הממנה-” זה שיצטרך כבר היום לבחור מי יטפל בענייניו ובגופו בעתיד ככל ויצטרך, כבר בשלב הזה הממנה יכול לבחור מרצונו החופשי מי יטפל בענייניו וכיצד היה וככל ומצבו הרפואי יתדרדר והוא יזדקק לאפוטרופוס מי יהיה אותו האדם שהוא סומך עליו, שהרי במצב שעד היום עוד בטרם נכנס השינוי לחוק היה ומצבו הרפואי של האדם היה מתדרדר והיה צורך למנות אפוטרופוס לגופו ורכושו, האדם לא היה יכול באותה העת להביע את רצונו מי וכיצד ינהל את ענייניו מאחר וכבר היה אינו כשיר.

לאור השינוי המהפכני בחוק כיום הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים ,רפואיים והרכושיים או להגביל את הייפוי כוח המתמשך רק עניינים רפואיים.

מיופה הכוח אותו אדם שהממנה מינה וסומך עליו צריך לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך די אשר הוסמך וקיבל הכשרה ספציפית בתחום ייפוי כוח מתמשך ,כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, או שאינה חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה ולא יוכל הממונה לפעול לפיה. במצב זה הממונה יצטרך לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות כיצד לפעול .

המסמך המשפטי ייכנס לתוקפו כאשר הממנה יגיע למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות בשל מצבו – שכלי, נפשי וכו’

חושב לציין גם, כי בהתאם להוראות החוק ניתן לבטל את הייפוי בכל עת מה שמאפשר לממנה לשלוט במצב.

מתי ניכנס לתקוף ייפוי כח מתמשך?

בהתאם לתקנות , הכניסה לתוקף במועד שהממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר כמו כן חשיבות על הממונה למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה בדבר בהתקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של הייפוי הכוח המתמשך.
הממנה יכול כבר בייפוי הכוח המתמשך לקבוע כיצד יקבע כי הוא אינו מבין בדבר כך למשל יכול לקבוע כי מי שיקבע זאת יהיה מומחה רפואי מקצועי.

הבשורה המשחת היא שאין בכניסה לתוקף כדי לשלול את כשרותו המשפטית של האדם, מהמועד בו ניכס לתוקף הייפוי כוח המתמשך זכאים קרובי משפחה של הממה לקבל מידע ובלבד שמידע זה לא הוגבל ע”י הממנה עצמו. הממנה רשאי לקבוע ביופי כוח המתמשך את תוקפו של הייפוי הוכח. ככל והממנה יבטל את הייפוי הכוח המתמשך עליו להודיע הן לאפוטרופוס הכללי הן לממונה בהודעה בכתב.

חשוב להבהיר כי הממנה לא יוכל לבטל את הייפוי כוח הבלתי חוזר בהודעת ביטול כאמור וזאת היה  והממנה בעצמו הגביל את עצמו בייפוי הכוח המתמשך בתקנות נקבעו עילות פקיעה של תוקף ייפוי הכוח המתמשך,

להלן הפרוט של חלק מהעילות:

  • התקיימו תנאים שקבע הממנה
  • פטירת הממנה או הממונה
  • הממונה חדל להיות כשיר בעצמו
  • הממונה הודיע בכתב לממנה כי אינו מעוניין לשמש כממונה.
 

שלטו כבר עכשיו בעתידכם וצרו קשר עם משרדינו ערכו עוד היום ייפוי כח מתמשך. עורכת הדין אלונה קודנקו עברה הכשרה מקיפה בנושא, בעלת ניסיון וידע רב בתחום והוסמכה לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי.

חשוב לזכור כי כאשר בן אדם נהפך לדמנטי / לא כשיר לקבל החלטות לא ניתן להחתים אותו על ייפוי כוח מתמשך ויש לפעול בהליך  של מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש . להלן הקישור למאמר :

אפוטרופוס לגוף ולרכוש 

 

מה מבדל אותנו על פני משרדים אחרים:

  1. מקצועיות וניסיון מעל עשור שנים  בדיני משפחה ועו"ד קודנקו עברה הכשרה מתאימה מטעם משרד המשפטים לעריכת ייפוי כח מתמשך.
  2. לקוחות מרוצים.
  3. שירות מצוין וליווי אישי.
  4. מחירים הוגנים.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי  או תחליף לייעוץ משפטי על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך שעבר הכשרה מתאימה מטעם משרד המשפטים.

צרו קשר עם משרדינו עוד היום !

ליצירת קשר

השאר/י את פרטיך ואנחנו נדאג לחזור אליך בהקדם האפשרי 

כתובת משרדינו

משרד ראשי

הרוקמים 23 חולון

טלפון נייד 052-7901079

alona.adv@gmail.com